Biljettinformation

MEDLEMSKAP
För att kunna se festivalfilmer måste du köpa ett medlemskort i filmfestivalföreningen. Medlemskortet köper du samtidigt som du köper biljetter. Det kostar 50 kr och är strikt personligt. Kortet får inte överlåtas och ersätts inte vid förlust. Du måste ha ditt medlemskort med dig när du köper biljetter. För dig under 15 år har vi ett ungdomsmedlemskort för 20 kr. Detta kort gäller vid köp av biljetter till filmer med 15-årsgräns endast i vuxens sällskap.

ÅLDERSGRÄNSER
Barntillåten – Får ses på bio av alla oavsett ålder.
Från 7 år – Får ses på bio av barn som fyllt 7 år. I vuxens sällskap är filmen barntillåten.
Från 11 år – Får ses på bio av barn som fyllt 11 år. I vuxens sällskap får filmen ses av barn som fyllt 7 år.
Från 15 år – Får ses av personer som fyllt 15 år. I vuxens sällskap får filmen ses av barn som fyllt 11 år.
De filmer vi visar som inte inte har åldersgränsbedömts av Statens medieråd är det 15-årsgräns på.

Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap av en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma; för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

BILJETTER
Normalt biljettpris är 60 kr, men biljett till vissa visningar kostar 30 kr. Priser som avviker från normalpriset anges vid filmpresentationen samt i festivalprogrammet ovan. Vi har också ett Filmfrossarkort för 650 kr. Detta gäller som medlemskort och ger dig möjlighet att hämta ut biljetter kostnadsfritt till alla filmer du kan se. Det är först när du har hämtat ut biljetten som du är garanterad plats på visningen.

BILJETTFÖRSÄLJNING
Biljettförsäljningen startar cirka en timme innan första festivalvisningen varje dag. Du hittar festivalens biljettkassa i nedre foajén på Folkets Hus i Kiruna. För samtliga visningar gäller onumrerad placering.

PRISER
Medlemskort, vuxen: 50 kr
Medlemskort, barn och ungdom (under 15 år): 20 kr
Normalt biljettpris: 60 kr
Vissa visningar: 30 kr (anges vid respektive film)
Filmfrossarkort: 650 kr

FÖRKÖP
Du kan förköpa biljetter till filmfestivalens visningar. Förköpet håller öppet i separat festivalkassa på Folkets Hus i Kiruna måndag 5 november 17.00–19.00.

RESERVERA BILJETTER
Biljetter kan reserveras per e-post, info@arcticlight.org, från och med fredag den 2 november.
Reserverade biljetter måste hämtas ut senast 30 minuter innan respektive visning.